Ogłoszenia

Włochy – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych

By | 12 grudnia 2020

Rozporządzeniem z 3 grudnia br. przedłużono obowiązywanie poniższych obostrzeń na terenie Włoch do 15 stycznia 2021 r.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium:

  • (…)
  • Kategoria C: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zarówno w przypadku pobytu jak i tranzytu przez wskazane państwa w ciągu ostatnich 14 dni:

  • należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione) https://tiny.pl/76cds
  • należy przedstawić zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe. W przypadku braku takiego testu należy poddać się 14-dniowej kwarantannie;
  • dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria).

Testów nie muszą przedstawiać:

  • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
  • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
  • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
  • załogi środków transportu.

Jeszcze ostrzejsze są zalecenia, które będą obowiązywać pomiędzy 21.12. a 06.01.2021, niemniej jednak również wtedy z ich przestrzegania zwolnione są załogi środków transportu.

Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

Pełne informacje są dostępne pod tym linkiem: https://tiny.pl/tvt77

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych