Ogłoszenia

Węgry – ważne zmiany w systemie rejestracji przewoźników i przewozów BIREG

By | 30 stycznia 2021

W nawiązaniu do artykułu: Węgry – obowiązek rejestracji transportu towarów

Wczoraj zostały znacząco zmienione zasady rejestracji przewoźników i przewozów w węgierskim systemie BIREG. Poniżej najważniejsze zmiany:

  • do 3 lutego 2021 roku włącznie, wszystkie przewozy do, z przez oraz wewnątrz Węgier powinny być zarejestrowane wg wskazówek opisanych w naszym artykule (link powyżej). Niespełnienie tych wymagań, w dniach od 1 lutego do 3 lutego włącznie, będzie zagrożone karą w wysokości ponad 10 000 zł. Być może węgierski rząd zlikwiduje ten zapis, ale – przynajmniej na razie – groźba kary jest jak najbardziej realna.
  • od 4 lutego 2021 wymogiem rejestracji w systemie BIREG objęte będą transporty kabotażowe wewnątrz Węgier oraz transporty z krajów spoza Unii Europejskiej. Transporty towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, przywożone do Węgier, wywożone z Węgier oraz transportowane przez Węgry, nie będą musiały być rejestrowane w systemie.

Dodatkowo, od 4 lutego 2021 zmieniają się nieznacznie zasady, dotyczące obowiązku rejestracji. Rejestracji będą podlegać wszelkie przewozy w celach zarobkowych lub na potrzeby własne, towaru spoza Unii Europejskiej do Węgier, z Węgier oraz tranzytu przez Węgry, pojazdami lub zespołami pojazdów powyżej 3,5 tony DMC. Rejestracji podlegają również wszelkie przewozy kabotażowe wewnątrz Węgier.

Firma przewozowa powinna się najpierw ogólnie zarejestrować w systemie BIREG. Rejestracja samych przewozów towarów spoza UE luba jadących poza UE powinna się odbyć:

  • w przypadku dostawy do Węgier lub tranzytu przez Węgry – przed momentem wjazdu do kraju
  • w przypadku załadunku na terenie Węgier – przed rozpoczęciem załadunku

Po pomyślnym zarejestrowaniu przewozu, zostanie nadany specjalny numer BIREG-ID (wysłany również na zgłoszony w systemie adres e-mail). Rejestracji w systemie podlegają zdarzenia typu:

  • wjazd do Węgier
  • każdy załadunek
  • każdy rozładunek
  • wyjazd z Węgier

Oficjalna strona systemu: https://bireg.gov.hu/bireg

Adres, od którym można się zarejestrować w systemie: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Adres e-mail, na który można wysyłać zapytania w sprawie systemu: info@bireg.info.hu