Ogłoszenia

Węgry – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych

By | 9 grudnia 2020

Od dnia 1 września 2020 r. cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu POBYTU. Wyjątkiem są osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy. O pozwolenie można ubiegać się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.police.hu w języku węgierskim lub angielskim dokumentując swoją prośbę zgodnie z celem podróży.

Formularz: https://ugyintezes.police.hu/en/ugyinditas-ellenorzes?caseid=636f7669642d3032
Oryginały dokumentów potwierdzających cel POBYTU należy mieć przy sobie przy przekraczaniu granicy i okazać je na wezwanie urzędnika.

Powyższe rozporządzenie nie dotyczy:

  • przekraczania granicy w ruchu towarowym;
  • wykonywanie pracy związane z działalnością transportową (dotarcie do miejsca rozpoczęcia pracy);
  • przekraczania granicy z paszportem dyplomatycznym i służbowym (ustawa XII. Z 1998 roku);
  • osób przekraczających granicę z paszportem prywatnym lub innym dokumentem z wizytą oficjalną (cel wizyty należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, opis w pierwszym akapicie)
  • osób, które udowodnią, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły chorobę COVID-19.

5. listopada br. wprowadzono na 30 dni (możliwe jest przedłużenie tego okresu). Na obszarze całego kraju wprowadzono zakaz poruszania się w godzinach 20.00 – 05.00 (wyjątkiem są wykonujący pracę, dojeżdżający do pracy, konieczność uniknięcia strat materialnych, sytuacje dotyczące zagrożenia zdrowia i życia itp.).

Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych (m.in. na ulicy, w sklepach, urzędach itp.), zachowywania tzw. dystansu społecznego (1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się w jednym miejscu).

Pełne informacje dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd—przejazd—pobyt-na-wegrzech2

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych