Ogłoszenia

Szwajcaria – Polska w gronie krajów wysokiego ryzyka

By | 11 marca 2021

10. marca Szwajcaria wpisała Polskę na listę obszarów tzw. „wysokiego ryzyka”. Oczywiście chodzi o ryzyko zachorowania na chorobę COVID-19, powodowaną przez wirusa SARS-CoV-2. Pomimo tego, że Polska została wpisana na listę już 10. marca, wszelkie regulacje dotyczące wjazdu do Szwajcarii z terenów ujętych na tej liście będą obowiązywać dopiero od 22. marca 2021. Lista jest aktualizowana co 14 dni.

Szwajcaria Saksońska (pixabay)

Niezależnie od umieszczenia Polski na wspomnianej liście, od 8. lutego kierowcy transportu międzynarodowego generalnie mają obowiązek rejestracji w szwajcarskim systemie.

Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://swissplf.admin.ch

Wyjątki od obowiązku rejestracji

Wyjątki od obowiązku rejestracji występują, kiedy:

  • kierowca przewozi towary lub osoby przez granice w ramach swojej działalności zawodowej i wjeżdża do Szwajcarii wyłącznie w celach tranzytowych, z zamiarem i możliwością bezpośredniego podróżowania do innego kraju
  • kierowca przewozi towary lub osoby przez granice w ramach swojej działalności zawodowej i przebywa w Szwajcarii maksymalnie 24 godziny

Powyższe wyjątki dotyczą wyłącznie kierowców, natomiast inni pasażerowie, jadący w pojeździe, obowiązani są do zarejestrowania swego pobytu na wspomnianej wyżej stronie.

Obowiązek testu na COVID-19 i kwarantanny

Pracownicy transportu drogowego zwolnieni są z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 i kwarantanny, nawet jeśli wjeżdżają z obszarów wysokiego ryzyka zachorowania na tę chorobę.

Źródło: bag.admin.ch, AISÖ