Ogłoszenia

Słowenia – parkowanie przy autostradach nie dłuższe niż 25 godzin

By | 19 listopada 2021

Słowenia ogranicza czas parkowania przy autostradach i drogach ekspresowych do 25 godzin

Odpocznij, ale nie dłużej niż 25 godzin – dars.si

W najbliższych tygodniach zarządzająca słoweńskimi autostradami instytucja DARS wyposaży miejsca postoju przy autostradzie w tablice ograniczające postój ciężkich pojazdów do maksymalnie 25 godzin. Autobusy i ciężarówki powyżej 3500 kg DMC będą mogły parkować na wyznaczonych miejscach parkingowych maksymalnie tylko przez ten czas. Po tym okresie kierowcy będą musieli je stamtąd usunąć.

Nowa regulacja ma wspomóc kierowców, którzy potrzebują odpoczynku w trasie, a nie mogą znaleźć miejsca na ogólnodostępnych parkingach z powodu innych, zostawionych na długi okres pojazdów.

Poniżej wizualizacja nowego znaku:

Znak informujący o ograniczeniu – dars.si

Kierowcy muszą uwidocznić datę i godzinę rozpoczęcia postoju

Po zatrzymaniu na parkingu przyautostradowym, kierowca jest zobowiązany do umieszczenia po wewnętrznej stronie szyby informacji o tym, kiedy rozpoczął pauzę. Informacja może być nawet napisana na zwykłej kartce papieru w formie na przykład takiej: PARKING START: 17:18, 25/11/2021.

Dodatkowe informacje i kary

Nowe przepisy regulują również inne kwestie parkowania na parkingach przy autostradach i drogach ekspresowych:

  • pojazdy o DMC do 3,5 tony muszą parkować jedynie w miejscach dla nich przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych. Kara za złamanie przepisu: 150 €
  • autobusy oraz pojazdy ciężarowe pow. 3,5 tony DMC mogą parkować wyłącznie na czas nieprzekraczający 25 godzin. Jeśli postój przypada w czasie ogólnego zakazu jazdy tych pojazdów, dozwolony jest postój powyżej 25 godzin, ale tylko do końca obowiązywania ogólnego zakazu. Kara za złamanie tego przepisu: 300 € dla kierowcy, 1000 € dla firmy przewozowej oraz 300 € dla osoby zarządzającej transportem w firmie.
  • kierowca musi oznaczyć czas zatrzymania niezwłocznie po rozpoczęciu postoju oraz umieścić tę informację w sposób widoczny za przednią szybą. Kara za niezastosowanie się do przepisu: 150 €
  • parkowanie samych naczep jest całkowicie zabronione. Kara za złamanie tego przepisu: 300 € dla kierowcy, 1000 € dla firmy przewozowej oraz 300 € dla osoby zarządzającej transportem w firmie.
  • jazda, zatrzymywanie się oraz parkowanie na pasie awaryjnym lub w zatokach awaryjnych jest surowo zabronione, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych (np. awaria pojazdu). Kara za złamanie tego przepisu: 300 € dla kierowcy, 1000 € dla firmy przewozowej oraz 300 € dla osoby zarządzającej transportem w firmie.

Według informacji na stronie dars.si, powyższe ograniczenia obowiązują wyłącznie w miejscach oznaczonych nowymi znakami.

Więcej informacji pod tym adresem.
Ulotka informacyjna dostępna pod tym linkiem.