Ogłoszenia

Słowacja – zamknięcie niektórych przejść granicznych od 15. lutego 2021

By | 15 lutego 2021

Jak informują służby państwowe, od 15 lutego 2021 roku od godz. 6.00 Słowacja wprowadza wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza granicy. W związku z tym zamknięte dla ruchu osobowego i towarowego zostaną następujące polsko-słowackie przejścia graniczne:

  • Radoszyce – Palota
  • Ożenna – Nižná Polianka
  • Muszynka – Kurov
  • Leluchów – Čirč
  • Szczawnica – Lesnica
  • Niedzica – Lysá nad Dunajcom
  • Łysa Polana – Tatranská Javorina
  • Chochołów – Suchá Hora
  • Winiarczykówka – Bobrov
  • Ujsoły – Novot’

Jak widać, przejścia graniczne, przez które można przejechać ciężkimi pojazdami (Chyżne oraz Barwinek) pozostają otwarte.

Obowiązek kwarantanny

Od godz. 6.00 w dniu 17 lutego 2021 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego po spełnieniu warunków wskazanych w aktualnym Zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 64/2021 obowiązującego od dnia 17 lutego 2021 r.

Tranzyt przez Słowację

Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.

WAŻNE! Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

Więcej informacji pod tym linkiem.