Ogłoszenia

Słowacja – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych.

By | 9 grudnia 2020

Z dniem 1 października 2020 roku władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na okres 90 dni.

Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.
Szczegółowe informacje o zwolnieniu z powyższego obowiązku: https://www.gov.pl/web/slowacja/zwolnienie-z-kwarantanny–zasady-obowiazujace-od-08122020-r

WAŻNE!

Kierowcy samochodów ciężarowych wykonujących transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci (…): osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Formularz Green Lanes można znaleźć na naszej stronie.

Od godz. 7.00 w dniu 16 listopada 2020 r. obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji do innego kraju UE w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych.

Link do dokumentu po słowacku: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_21_2020.pdf

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na rządowej stronie: Informacje dla podróżujących