Ogłoszenia

Łotwa – przypomnienie najważniejszych procedur, dotyczących wjazdu do tego kraju

By | 13 lutego 2021

Do 06.04.2021 r. na Łotwie obowiązuje stan nadzwyczajny.

Obowiązek rejestracji przed wjazdem

Wszystkie osoby przekraczające granicę Republiki Łotewskiej (również tranzytem) są zobowiązane do wypełnienia ankiety na stronie https://covidpass.lv i pokazania straży granicznej otrzymanego kodu QR. Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transportowe (osób lub towarów) i należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LV.

Tranzyt przez Łotwę

Od 15 lutego tranzyt przez terytorium Republiki Łotewskiej może trwać nie dłużej niż 12 godzin od momentu wypełnienia kwestionariusza na stronie internetowej covidpass.lv. Wyjątki (między innymi) dotyczą:

  • pracownicy przewoźnika, członkowie załogi – transport towarowy lub obsługa techniczna – mogą tranzytem przekroczyć terytorium Republiki Łotewskiej w ciągu 72 godzin;
  • pasażerowie międzynarodowego transportu – w ciągu 48 godzin;

Wypełniając formularz na stronie https://covidpass.lv, osoba, która przekroczą tranzytem terytorium Łotwy musi odnotować ten fakt na początku  kwestionariusza.

Obowiązek samoizolacji

Co najmniej do 19 lutego br. osoby, które przebywały w Polsce lub przejeżdżały przez Polskę tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni, podlegają obowiązkowej samoizolacji. Samoizolacji nie muszą poddawać się, pod warunkiem, że nie mają objawów choroby, między innymi przewoźnicy towarów i surowców, osoby zajmujące się międzynarodowym transportem towarów i osób.

Na Łotwie obowiązuje obowiązek noszenia masek na twarz we wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem domu) oraz w środkach transportu publicznego.

Za naruszenie ograniczeń w sytuacji nadzwyczajnej grozi karą grzywny do 2000 euro dla osoby fizycznej i do 5000 euro dla osoby prawnej.

Informacja po angielsku dostępna jest pod tym linkiem.

Informacje po polsku dostępne są pod tym linkiem.

Informacje, dotyczące COVID-19, znajdziecie również na naszej interaktywnej mapie. Wystarczy rozwinąć menu po prawej stronie, kliknąć kwadracik przy pozycji „ograniczenia w krajach Europy związane z COVID-19”, wtedy kliknąć na wybrany kraj na mapie, żeby wyświetlić opis.