Ogłoszenia

Litwa – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych.

By | 9 grudnia 2020

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL nową listą krajów dotkniętych przez Covid-19 i nowymi zasadami od 7️ grudnia 2020 do publikacji następnej listy (lista aktualizowana jest co piątek i ważna od poniedziałku) osoby przyjeżdżające z Polski na Litwę PODLEGAJĄ obowiązkowi poddania się 10-dniowej izolacji.

Zgodnie z zarządzeniami Ministra Zdrowia RL nr. V-352 z dn. 12 marca br. z późniejszymi zmianami obowiązek 10-dniowej kwarantanny nie dotyczy m.in. pracowników lub osób samozatrudnionych, wykonujących zawody o krytycznym znaczeniu, pracowników przygranicznych i pracowników delegowanych, do których są zaliczaniu m.in.:

  • pracownicy zaangażowani w dostawę towarów, zwłaszcza w łańcuch dostaw leków, materiałów medycznych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, w tym w ich montaż i konserwację;
  • pracownicy transportu:
    • kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli (motocyklistom tylko podczas przewożenia materiałów medycznych, urządzeń medycznych lub środków ochrony osobistej), kierowcy samochodów ciężarowych, kierowcy autobusów (włącznie z motorniczymi tramwajów) oraz kierowcy karetek, w tym kierowcy świadczący pomoc w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz kierowcy transportujący repatriowanych z innego państwa członkowskiego do miejsca pochodzenia;
    • pracowników transportu lub dostawców usług transportowych, w tym kierowców samochodów ciężarowych, przewożących towary przeznaczone na dany obszar oraz kierowców pojazdów, jadących tranzytem;
  • osób podróżujących z ważnych powodów rodzinnych lub biznesowych;
  • podróżnych, udających się tranzytem, bez zbędnego zatrzymywania się. Podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne.

W przypadku osób przejeżdżających tranzytem przez Litwę własnymi pojazdami rejestracja na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego nie jest konieczna. W przypadku osób udających się przez Litwę tranzytem transportem lotniczym i rejsowym lądowym powinny tę ankietę wypełnić przed wylotem/wyjazdem na Litwę, przed wejściem do samolotu/autobusu będą proszone o okazanie potwierdzenia rejestracji, tz. QR kodu. Adres do ankiety: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

Pełne informacje dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych