Ogłoszenia

Hiszpania – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych

By | 14 grudnia 2020

Stan alarmowy obowiązuje na terytorium Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 roku. Wprowadzono Ograniczenia w poruszaniu się w godzinach 23:00-6:00, poza uzasadnionymi przypadkami, m.in. realizacją obowiązków służbowych, czyli kierowcy zawodowi nie są objęci tymi ograniczeniami. Godziny obowiązywania ograniczeń mogą być modyfikowane przez władze miejscowe (rozpoczęcie między godz. 22:00-00:00, zakończenie między godz. 05:00-07:00).

Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.Wymóg ten nie dotyczy załóg kierowców ciężarówek, towarzyszących pojazdowi/ładunkowi.

Od 23.10.2020 w regionie La Rioja wymagany jest specjalny certyfilat. Certyfikat znajdziesz w naszej sekcji z plikami do pobrania https://truxmap.eu/pliki-i-formularze

W regionach Navarra and Aragón również wymagane są certyfikaty, ale tylko wtedy, gdy kierowca oddala się od swojej ciężarówki lub do niej wraca. Kierowcy w tranzycie przez te regiony lub wykonujący załadunki/rozładunki nie mają obowiązku posiadania tego certyfikatu. Dokumenty są do pobrania w naszej sekcji z plikami https://truxmap.eu/pliki-i-formularze

Jeśli nie można utrzymać odległości 1,5 m w przestrzeni publicznej i pomieszczeniach, obowiązkowe jest noszenie maseczki.

Pełne informacje są dostępne pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych