Ogłoszenia

Francja – godzina policyjna a kierowcy zawodowi

By | 24 stycznia 2021

Od 16 stycznia 2021 roku, w godzinach od 18:00 do 6:00 rano, na całym obszarze metropolitalnym Francji obowiązuje godzina policyjna. Kierowcy, wykonujący pracę w czasie trwania godziny policyjnej, muszą mieć przy sobie poniższe dokumenty:

  • dokument JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL – wystawiany jest przez pracodawców osób, których poruszanie się po terytorium Francji podczas godziny policyjnej jest konieczne dla wykonywania obowiązków zawodowych i nie może odbywać się w innych godzinach. Okres ważności niniejszego dokumentu określa pracodawca, dlatego nie ma potrzeby jego codziennego odnawiania. Okres ten musi uwzględniać organizację pracy zapewnioną przez pracodawcę np. rotacje pracowników, a także okresy urlopu lub odpoczynku.
  • osoby samozatrudnione muszą zaopatrzyć się w ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE zaznaczając pierwszy powód przemieszczenia – tj. „podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub miejscem nauki i szkolenia w przypadkach, w których podróż ta nie może być odroczona”. Ten dokument zawiera również konkretną datę i godzinę przemieszczenia i powinien być wypełniany każdorazowo w przypadku poruszania się w objętych ograniczeniami departamentach, w godzinach 18:00 – 6:00. Osoby posługujące się nim mają obowiązek posiadać go cały czas przy sobie.

Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowoduje:

  • pierwsze naruszenie: kara w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
  • w przypadku powtórnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
  • po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

Wspomniane dokumenty wraz z instrukcjami wypełnienia można pobrać z naszego działu z plikami.