Ogłoszenia

Finlandia – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych.

By | 11 grudnia 2020

Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii obowiązują ograniczenia dotyczące celów przyjazdu związane z pandemią koronawirusa. W razie kontroli, podróżni muszą przedstawić stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Wjazd w celach typowo turystycznych czy rekreacyjnych nie jest możliwy.

Osoby pragnące przekroczyć granicę wewnętrzną (strefy Schengen) muszą korzystać z przejść granicznych, na których przywrócono kontrolę. Przekraczanie granicy w innych miejscach nie jest dozwolone bez specjalnego zezwolenia na przekraczanie granicy. Ruch łodzi rekreacyjnych między państwami Schengen jest nieograniczony i nie podlega kontroli granicznej.

Reasumując, kierowcy zawodowi, jak i inni zawodowo podróżujący do Finlandii, są wyjęci spod obostrzeń.

Aktualne informacje po angielsku na stronie fińskiej Straży Granicznej: https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic

Pełne informacje są dostępne pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/finlandia

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych