Ogłoszenia

Dania – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych.

By | 11 grudnia 2020

W Danii utrzymana zostaje kontrola graniczna. Cudzoziemcy wykazujący wyraźne objawy, takie jak suchy kaszel i gorączka, nie zostaną wpuszczeni do Danii. Obowiązuje wymóg noszenia maseczek lub przyłbic w transporcie publicznym oraz w sklepach, restauracjach/barach, instytucjach kultury, itp.

Od soboty 17 października Polska została zakwalifikowana do krajów „zamkniętych”. Oznacza to, że osoby niebędące rezydentami w Danii mogą wjechać z Polski do Danii tylko z ważnego udokumentowanego powodu wjazdu (lista ważnych powodów wjazdu znajduje się poniżej), a wjazd w celach turystycznych nie jest możliwy. Lista krajów „otwartych” i „zamkniętych” dostępna jest pod linkiem: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/is-my-country-open-or-banned

Lista kategorii spraw zaliczanych do „ważnego powodu wjazdu” znajduje się pod linkiem: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-banned-countries. Najczęstsze z nich to:

  • (…)
  • inne uzasadnione powody wyjazdu: świadczenie usług lub dostawa towarów do Danii lub z terytorium Danii (…). Na granicy należy przedstawić dokument potwierdzający ww. powód wjazdu.

Tranzyt przez Danię jest dopuszczalny w sytuacji posiadania uzasadnionego powodu udania się do innego kraju lub na wakacje.

Od 19 listopada 2020 r. szczególne obostrzenia, które dotyczyły siedmiu gmin Jutlandii Północnej, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted i Læsø, zostały zniesione. Oznacza to, że osoby, które nie mieszkają na stałe w Danii, mogą ponownie wjeżdżać do ww. gmin na takich samych zasadach, którymi objęta została cała Dania.

Link do duńskiej strony o COVID-19 (po angielsku): https://coronasmitte.dk/en

Pełne informacje są dostępne pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dania

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych