Ogłoszenia

Czechy – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych.

By | 9 grudnia 2020

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5. października w Czechach ponownie zaczął obowiązywać stan wyjątkowy, w związku z tym podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga:

  • wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego https://plf.uzis.cz
  • okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in. pracownicy transportu międzynarodowego, pod warunkiem udokumentowania pracy w transporcie międzynarodowym.

Formularz po czesku i angielsku znajdziecie naszej stronie: https://truxmap.eu/pliki-i-formularze

Uściślenia dotyczące transportu międzynarodowego

Zwolnienie, wspomniane powyżej, dotyczy w szczególności:

  • kierowców ciężarówek (kierowca nie jest kierowcą, nie można zrobić dla niego wyjątku!),
  • kierowców autobusów (dotyczy w szczególności tzw. autobusów repatriacyjnych),(…)
  • kierowca pojazdu do 9 osób, przewożącego jedną z powyższych kategorii osób, który jest pracownikiem tego samego pracodawcy i przewozi ich do miejsca rozpoczęcia działalności lub odwiezie z powrotem, oraz puste przejazdy związane z tymi transportami (…)

Dodatkowe wyjaśnienia:

  • kierowca nie może przewozić innych osób (kierowcy, członków rodziny itp., chyba że są one objęte jednym z pozostałych wyjątków – np. repatriacją i łączeniem rodzin),
  • kierowcy przewożący pracowników transportu międzynarodowego – kierowca, który zabiera pracowników do pracy musi być jednocześnie pracownikiem firmy,
  • ci, którzy jadą do pracy w innym państwie – na przykład kierowcy podróżujący samochodem z Děčína do Hamburga: kierowca prowadzi samochód do ciężarówki – ale nadal musi wykonywać późniejszy transport międzynarodowy i musi to umieć później udokumentować.

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych