Ogłoszenia

Czechy i Słowacja – kwarantanna przy wjeździe do Polski

By | 28 lutego 2021

Od 27. lutego obowiązuje nowe obostrzenie dla osób, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce, a przyjeżdżają do naszego kraju z Czech lub Słowacji. Osoby, przybywające do Polski dowolnym środkiem transportu, również pieszo, są zobowiązane posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie starszy niż 48 godzin. Honorowane są testy w języku polskim lub angielskim. Osoby nie posiadające negatywnego wyniku testu będą kierowane na kwarantannę.

Osoby, które wracają do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski i będą posiadały negatywny wynik testu na COVID-19, nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie.

Co z pracownikami transportu?

Rządzący w ostatniej chwili podali do wiadomości, że z wymogu posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 są zwolnieni między innymi:

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • (…)
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowaneo w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym
 • kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa
  • po odebraniu za granicą odpoczynku
 • (…)
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób

Transport został więc potraktowany zgodnie z porozumieniem o swobodnym przepływie towarów podczas pandemii, zwanym popularnie Green Lanes.

Więcej szczegółowych informacji o warunkach wykonywania przewozów w czasie pandemii znajdziecie tutaj.

Źródło: Straż Graniczna