Ogłoszenia

Austria – obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące kierowców zawodowych

By | 14 grudnia 2020

Przyjazd do Austrii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych. Dodatkowo osoba przyjeżdżająca do Austrii w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie mogła przebywać w innym państwie niż uznanym za bezpieczne. Polska jest uznana jako jeden z krajów bezpiecznych.

Ważna informacja dla podróżujących przez Czechy, które należą do krupy krajów podwyższonego ryzyka: obywatele polscy podróżujący z Polski do Austrii w tranzycie przez Czechy, to znaczy bez zatrzymywania się w Czechach, z wyjątkiem krótkich koniecznych postojów np. na stacjach benzynowych, nie są objęci wskazanymi wyżej obostrzeniem i będą mogli wjechać do Austrii bez konieczności posiadania testu molekularno–biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub odbycia kwarantanny. Przy wjeździe do Austrii konieczne będzie uprawdopodobnienie, iż pobyt w Czechach miał miejsce jedynie w związku z przejazdem tranzytowym.

Z obostrzeń zwolnione są osoby pracujące przy transporcie towarów (załogi ciężarówek), niezależnie z jakiego kraju wjeżdżają do Austrii. Żródło: https://tiny.pl/76lhv

Na terenie Austrii, osoby powyżej 7-go roku życia muszą nosić maseczki m.in. w pomieszczeniach dostępnych publicznie, w środkach transportu publicznego, w restauracjach z dala od stolika oraz wszędzie, gdzie nie można utrzymać odstępu co najmniej 1 m.

Pełne informacje są dostępne pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria

Zawsze aktualne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych